ഇബ്‌ലീസ്

Iblis
Tagline: 
Late and Sounds
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സഹനിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
120മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 August, 2018

Iblis Official Trailer | Malayalam Movie | Asif Ali | Madonna Sebastian | TrendMusic