ഗുരുദക്ഷിണ

Gurudakshina
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 11 March, 1983