ഗൃഹപ്രവേശം

Grihapravesham
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
Tags: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 10 February, 1992

grihapravesham movie poster