എനിക്കു ഞാൻ സ്വന്തം

Released
Enikku njan swantham
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 April, 1979

enikknjan swantham movie poster