ആകാശത്തിന്റെ നിറം

Akashathinte niram
കഥാസന്ദർഭം: 

'ആർക്ക് ആരാണ് എപ്പോഴാണ് ഉപകാരപ്പെടുക' എന്നും 'സ്വന്തം ജീവിതം അവനവൻ തന്നെ ജീവിക്കണം' എന്നും വൃദ്ധൻ യുവാവിനോട് പലപ്പോഴായി പറയുന്നുണ്ട്. പൗലോ കൊയ്ലോയുടെ ആൽക്കെമിസ്റ്റിലെ കഥായാത്ര പോലെ തോന്നാം ഈ സിനിമയും. നിധി തേടി യാത്ര തിരിക്കുന്ന ആട്ടിടയനായ പയ്യന്റെ തിരിച്ചറിവു പോലെ കള്ളനായ യുവാവും തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നത്, തന്നിലെ മനുഷ്യനെ, മനുഷ്യരെ തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത്.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
120മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 20 July, 2012
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
നീൽ ഐലണ്ട്, പോർട്ട് ബ്ലെയർ (ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലണ്ടുകൾ)