നയന സൂര്യൻ

Nayana Sooryan
Date of Death: 
Sunday, 24 February, 2019
സംവിധാനം: 1

സംവിധായകൻ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും സഹപ്രവർത്തകയുമായ നയന അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത മകരമഞ്ഞിലൂടെ സിനിമയിലേക്കെത്തി. ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ മരണപ്പെട്ട് 41 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ തന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പതാം പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവുകുറഞ്ഞ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.