പി എഫ് മാത്യൂസ്

PF Mathews
കഥ: 3
സംഭാഷണം: 4
തിരക്കഥ: 6

പൂവങ്കേരി ഫ്രാൻസിസിന്റെയും മേരിയുടെയും നാലു മക്കളിൽ മൂത്ത പുത്രൻ.ഫെബ്രുവരി 18,1960 എറണാകുളം കലൂരിൽ ജനനം.മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തിനു ദേശീയ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ പൂവങ്കേരി ഫ്രാൻസിസ് മാത്യു എന്ന പി എഫ് മാത്യൂസ് ഡോൺബോസ്കോ, കലൂർ സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ ഹൈസ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്കൂൾ പഠനവും എറണാകുളം സെന്റ് ആർബർട്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് കൊമേഴ്സിൽ ബിരുദവും, തുടർന്ന് മലയാളത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും കരസ്ഥമാക്കി.

PF Mathews