ഭീകരൻ

Bheekaran
Screenplay: 
Direction: 
Producer: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 19 February, 1988