ബലപരീക്ഷണം

Balapareekshanam
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 July, 1978