അദ്ധ്യായം ഒന്നു മുതൽ

Adhyayam Onnu Muthal
Screenplay: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 September, 1985