മികച്ച കലാസംവിധാനം

അവാർഡ് നേടിയ വ്യക്തി വർഷംsort ascending സിനിമ
കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് - to be deleted-dont-choose-this-one എ വി ഗോകുൽദാസ് 2021 തുറമുഖം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് സന്തോഷ് രാമൻ 2020 പ്യാലി
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് വിനീഷ് ബംഗ്ലൻ 2018 കമ്മാര സംഭവം
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് വിനീഷ് ബംഗ്ലൻ 2018 കമ്മാര സംഭവം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് സന്തോഷ് രാമൻ 2017 ടേക്ക് ഓഫ്
കേരള ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സ് അവാർഡ് മായ ശിവ 2017 ഥൻ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എ വി ഗോകുൽദാസ് 2016 കമ്മട്ടിപ്പാടം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നാഗരാജ്‌ 2016 കമ്മട്ടിപ്പാടം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജയശ്രീ ലക്ഷ്മിനാരായണന്‍ 2015 ചാർലി
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ബാവ 2013 ആമേൻ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് സുജിത് 2011 നായിക
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് മുത്തുരാജ് 2009 കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് മനു ജഗത് 2008 കൽക്കട്ടാ ന്യൂസ്
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് രാജാ ഉണ്ണിത്താൻ 2004 അകലെ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ബാവ 2003 മുല്ലവള്ളിയും തേന്മാവും
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എ വി ഗോകുൽദാസ് 2000 സായാഹ്നം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് സമീർ ചന്ദ 1998 ദയ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് സാബു സിറിൾ 1995 കാലാപാനി
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് സാബു സിറിൾ 1995 കാലാപാനി
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കൃഷ്ണമൂർത്തി 1989 ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പി കൃഷ്ണമൂർത്തി 1987 സ്വാതി തിരുനാൾ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കെ ശേഖർ 1986 ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പി ജയസിംഗ് 1985 സീൻ നമ്പർ 7
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഭരതൻ 1983 കാറ്റത്തെ കിളിക്കൂട്
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഭരതൻ 1982 ഓർമ്മയ്ക്കായി

Pages