ഓർമ്മയ്ക്കായി

Released
Ormmakkai
കഥാസന്ദർഭം: 

അബദ്ധത്തിൽ ഒരു കൊലപാതക കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട സൂസന്ന അഞ്ചു വർഷത്തിനു ശേഷം ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നു. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ദാരുണമായ സംഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സൂസന്നയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്‌ പോലെയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരികുന്നത്.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 8 October, 1982

PRmxlHjP-8k