വാസു സ്റ്റുഡിയോ

Vasu Studio

Studio

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ 1967
പരീക്ഷ പി ഭാസ്ക്കരൻ 1967
മനസ്വിനി പി ഭാസ്ക്കരൻ 1968
വിത്തുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ 1971
അഴിമുഖം പി വിജയന്‍ 1972
പോലീസ് അറിയരുത് എം എസ് ശെന്തിൽകുമാർ 1973
ദിവ്യദർശനം ജെ ശശികുമാർ 1973
ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ ടി ഹരിഹരൻ 1973
പച്ചനോട്ടുകൾ എ ബി രാജ് 1973
പത്മവ്യൂഹം ജെ ശശികുമാർ 1973
അങ്കത്തട്ട് ടി ആർ രഘുനാഥ് 1974
അശ്വതി ജേസി 1974
പഞ്ചതന്ത്രം ജെ ശശികുമാർ 1974
മാന്യശ്രീ വിശ്വാമിത്രൻ മധു 1974
പൂന്തേനരുവി ജെ ശശികുമാർ 1974
ആലിബാബയും 41 കള്ളന്മാരും ജെ ശശികുമാർ 1975
പിക്‌നിക് ജെ ശശികുമാർ 1975
വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി 1976
ജഗദ് ഗുരു ആദിശങ്കരൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ 1977
സത്യവാൻ സാവിത്രി പി ജി വിശ്വംഭരൻ 1977
ഇങ്ക്വിലാബിന്റെ പുത്രി ജയദേവൻ 1988

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ ടി ഹരിഹരൻ 1973