എന്തു രസമാണു കാണാൻ

 

എന്തു രസമാണ്  കാണാൻ പെണ്ണേ നിന്നെ
ഇഷ്ടമോതാൻ കരളേ കൊതിയാവുന്നൂ
മാറി നിൽക്കല്ലേ ഓടി അകലല്ലേ
ആശയാകുന്നൂ അരികിൽ ചേർന്നിരിക്കാൻ
ഖൽബു പറയുന്നു നിന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ

ആരുമറിയാതെ ഞാൻ നോക്കി നിന്നു നിന്നെ
നിന്റെ പൂങ്കവിൾ തഴുകാൻ കൊതിച്ചു പൊന്നേ
എന്റെ കുളിരല്ലേ മുല്ല മലരല്ലേ
കനവിൽ ഒരുപാട് നാളായ് നീ ഷഹലായി
ഇശലു മൂളുവാൻ വരുമോ നീ അരികേ

അന്നു പറയാൻ നിൻ മുന്നിൽ നിന്ന നേരം
ചെറുചിരിയാൽ നിൻ മാല കാട്ടി നീ മൊഴിഞ്ഞു
എന്റെ മഹറല്ലേ നീ അതറിയില്ലേ
എന്റെ കനിവായ മാരൻ തന്നതല്ലേ
കരളിൻ ഒളിവായ അവനെൻ ജീവനല്ലേ

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Enthu rasamanu kanan

Additional Info