വസ്ത്രാലങ്കാരം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷംsort descending
ഡോക്ടർ എം എസ് മണി 1963
ഭാർഗ്ഗവീനിലയം എ വിൻസന്റ് 1964
കുടുംബിനി പി എ തോമസ് 1964
ദേവാലയം എസ് രാമനാഥൻ, എൻ എസ് മുത്തുകുമാർ 1964
ഒരാൾ കൂടി കള്ളനായി പി എ തോമസ് 1964
പോർട്ടർ കുഞ്ഞാലി പി എ തോമസ്, ജെ ശശികുമാർ 1965
കളിയല്ല കല്യാണം എ ബി രാജ് 1968
ലൗ ഇൻ കേരള ജെ ശശികുമാർ 1968
റസ്റ്റ്‌ഹൗസ് ജെ ശശികുമാർ 1969
വിലക്കപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങൾ എം എസ് മണി 1969
രക്തപുഷ്പം ജെ ശശികുമാർ 1970
ജലകന്യക എം എസ് മണി 1971
ചെണ്ട എ വിൻസന്റ് 1973
പ്രവാഹം ജെ ശശികുമാർ 1975
കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ മകൻ ജെ ശശികുമാർ 1976
മുറ്റത്തെ മുല്ല ജെ ശശികുമാർ 1977
കല്പവൃക്ഷം ജെ ശശികുമാർ 1978
അവനോ അതോ അവളോ ബേബി 1979
അരങ്ങും അണിയറയും പി ചന്ദ്രകുമാർ 1980
ആരതി പി ചന്ദ്രകുമാർ 1981
അവതാരം പി ചന്ദ്രകുമാർ 1981
ആയുധം പി ചന്ദ്രകുമാർ 1982
മിഴിനീർപ്പൂവുകൾ കമൽ 1986
അധോലോകം തേവലക്കര ചെല്ലപ്പൻ 1988