അവനോ അതോ അവളോ

Avano Atho Avalo
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
ചൊവ്വ, 29 May, 1979

avano atho avalo poster m3db