പിഗ്‌മാൻ

കഥാസന്ദർഭം: 

സമത്വ സുന്ദരമായ ലോകം സ്വപ്നം കാണുന്നവനും മണ്ണൂം മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെ ചെറുത്തുനിൽക്കുന്നവനുമായ സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധതയുള്ള ശ്രീകുമാർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ആശങ്കകളും ആകുലതകളും നിറഞ്ഞ ജീവിതവും ചെറുത്തു നിൽ‌പ്പും തിരിച്ചടികളുമാണു മുഖ്യ പ്രമേയം

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
106മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 June, 2013

c347yksvnB4