നിമിഷങ്ങൾ

Nimishangal
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
ചൊവ്വ, 16 September, 1986

യാമം എന്ന പേരിൽ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി 'നിമിഷങ്ങൾ' എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം.