മൈലാഞ്ചി

Released
Mailanji
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 22 July, 1982

മൊയ്തു പടിയത്തിന്റെ യുദ്ധം എന്ന നോവലിന്റെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്കരണം