മദ്രാസ് സിനി ലാബ്

Madras Cine Lab

Song Recording

ഗാനലേഖനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
കിന്നാരം സത്യൻ അന്തിക്കാട് 1983

Sound Editing

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഇടവഴിയിലെ പൂച്ച മിണ്ടാപ്പൂച്ച ടി ഹരിഹരൻ 1979