കിന്നാരം

Kinnaaram (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 8 July, 1983

kinnaram poster