അമ്മിണി അമ്മാവൻ

Ammini Ammavan
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 2 October, 1976