ജോൺ ജാഫർ ജനാർദ്ദനൻ

Released
John Jaffar Janardhanan
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 23 September, 1982