ഈ കണ്ണി കൂടി

Released
Ee Kannikoodi (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

നാട്ടിലെ അറിയപ്പെടുന്ന വേശ്യ കുമുദം ഒരു ദിവസം അവരുടെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെടുന്നു..ഇതിനേത്തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന തിരച്ചിലുകളും കണ്ണികൾ ഒന്നൊന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് കുറ്റാന്വേഷണ കഥ

 

സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
138മിനിട്ടുകൾ

PtaDweGBXIQ