ദൃക്‌സാക്ഷി

Released
Driksakshi (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 October, 1973