ബ്രേക്കിങ് ന്യൂസ് ലൈവ്

Breaking News Live
കഥാസന്ദർഭം: 

കേരള മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു യഥാർത്ഥ ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യ നൽകിക്കൊണ്ട് സാമൂഹ്യസന്ദേശം നൽകുന്ന പ്രമേയം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
105മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 February, 2013

NY2Hyrp-Ri8