വിനീത് വിശ്വം

Primary tabs

Vineeth Vishwam

ജിലേബി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സംവിധായകനായിട്ടാണ് വിനീത് വിശ്വം ചലച്ചിത്രലോകത്തേക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് പ്രേതം, സു സു സുധി വാത്മീകം,രാമന്റെ ഏദൻതോട്ടം എന്നീ ചിത്രങ്ങുടെയും അസിസ്റ്റന്റ് സംവിധായകനായിരുന്നു. അങ്കമാലി ഡയറീസ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അഭിനയത്തിലേയ്ക്കും കടന്നു

Vineeth Viswam