അരുണ്‍ ശേഖർ

Arun Shekhar
Arun Shekhar
സംവിധാനം: 1
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

കോര്‍പ്പറേറ്റ് ചിത്രങ്ങളടക്കം നിരവധി പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അരുണ്‍ ശേഖർ