ജോൺപുരി

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് ഗാനരചയിതാവു് സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 അമ്പലമില്ലാതെ ആൽത്തറയിൽ ഹരി കുടപ്പനക്കുന്ന് വിദ്യാധരൻ കെ ജെ യേശുദാസ് പാദമുദ്ര