വേഴാമ്പൽ

Vezhambal
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 October, 1977