ഉണ്ണികളേ ഒരു കഥ പറയാം

Released
Unnikale Oru Kadha Parayam
കഥാസന്ദർഭം: 

അനാഥരായ ഒരു പറ്റം കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണമേറ്റെടുത്ത എബി എന്ന നാടോടിയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന വഴിത്തിരിവുകൾ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 July, 1987

Unnikale Oru Kadha Parayam | Malayalam Superhit Full Movie | Mohanlal & Karthika