തേനും വയമ്പും

Released
Thenum Vayambum
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 20 November, 1981

thenum vayambum poster