ഈ നാട് ഇന്നലെ വരെ

Ee Naadu Innale Vare
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
139മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 5 October, 2001