ദേവത

Devatha-Malayalam Film 1964
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
ചൊവ്വ, 4 February, 1964