ഒരു കടത്ത് നാടൻ കഥ

Oru Kadath Naadan Katha
Tagline: 
Money can destroy your mind

ചിത്രസംയോജകനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പീറ്റർ സാജൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ചിത്രം - ഷഹീൻ സിദ്ദിക്ക് നായകനാകുന്നു.