എഴുതാത്ത കഥ

Ezhuthatha Katha
Screenplay: 
Runtime: 
153മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 21 May, 1970