ബീഡിക്കുഞ്ഞമ്മ

Beedi Kunjamma
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 5 November, 1982

beedikkunjamma movie poster