ഒരു മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ നുറുങ്ങു വെട്ടം

Oru Minnaminunginte Nurunguvettam
Screenplay: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
108മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 2 March, 1987