രാധിക നാരായണൻ

Radhika Narayanan
Radhika Narayanan
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 6

'മൈലാഞ്ചി മൊഞ്ചുള്ള വീട്' ചിത്രത്തിൽ ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ഗായിക കൂടി പിന്നണി ഗാനരംഗത്തേയ്ക്ക്