തിരക്കഥയെഴുതിയ സിനിമകൾ

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷംsort descending
ബാല്യസഖി ആന്റണി മിത്രദാസ് 1954
അവകാശി ആന്റണി മിത്രദാസ് 1954
ഹരിശ്ചന്ദ്ര ആന്റണി മിത്രദാസ് 1955
ആത്മാർപ്പണം ജി ആർ റാവു 1956
അവരുണരുന്നു എൻ ശങ്കരൻ നായർ 1956
മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല ആർ വേലപ്പൻ നായർ 1957
ജീവിത യാത്ര ജെ ശശികുമാർ 1965
പെണ്മക്കൾ ജെ ശശികുമാർ 1966
ലൗ ഇൻ കേരള ജെ ശശികുമാർ 1968
വിദ്യാർത്ഥി ജെ ശശികുമാർ 1968
റസ്റ്റ്‌ഹൗസ് ജെ ശശികുമാർ 1969
രക്തപുഷ്പം ജെ ശശികുമാർ 1970
Rakthapushppam 1970
ലങ്കാദഹനം ജെ ശശികുമാർ 1971
സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ എ ബി രാജ് 1972
അജ്ഞാതവാസം എ ബി രാജ് 1973
പച്ചനോട്ടുകൾ എ ബി രാജ് 1973
ഹണിമൂൺ എ ബി രാജ് 1974
ഓമനക്കുഞ്ഞ് എ ബി രാജ് 1975
അമ്മ എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1976
മധുരസ്വപ്നം എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1977
ശാന്ത ഒരു ദേവത എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1977
അവൾ കണ്ട ലോകം എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1978
അഗ്നിപർവ്വതം പി ചന്ദ്രകുമാർ 1979
യുദ്ധം ജെ ശശികുമാർ 1983