ഞാനും എന്റെ ഫാമിലിയും

Njanum Ente Familiyum
കഥാസന്ദർഭം: 

കുടുംബത്തെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന ദിനനാഥൻ (ജയറാം) എന്നെ ഡോക്ടറുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി കടന്നു വരികയും ആ ബന്ധത്താൽ ഡോക്ടറുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന താളപ്പിഴകളും.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 4 February, 2012

2wplo6Un-Gc