കെ കെ രാജീവ്

K K Rajeev

പ്രമുഖ സീരിയൽ സംവിധായകൻ.

ആദ്യ മലയാള ചിത്രം ജയറാം നായകനായ “ഞാനും എന്റെ ഫാമിലിയും“