ചെറിയാൻ കല്പകവാടി

Cheriyan Kalppakavadi
ചെറിയാൻ കല്പകവാടി-രചന
കഥ: 12
സംഭാഷണം: 11
തിരക്കഥ: 11

കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളില്‍ ഒരാളായ വര്‍ഗീസ് വൈദ്യന്‍റെ മകന്‍ ആണ്  ചെറിയാന്‍ കല്പകവാടി.