കോബ്ര (കോ ബ്രദേഴ്സ്)

Cobra (Co Brothers)
കഥാസന്ദർഭം: 

കോ ബ്രദേഴ്സ് എന്നു വിളിക്കുന്ന ഇരട്ട സഹോദരർ. കോ-അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളോട് ഇഷ്ടമുള്ള കോ ബ്രദേഴ്സ് ബിസിനസ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായി ജീവിതം ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ ജോൺ സാമുവലെന്ന തകർന്ന വ്യവസായിയെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരട്ടകളായ പെൺ മക്കളോട് പ്രണയം തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. ജോൺ സാമുവലുമൊത്ത് ഒരുമിച്ച് ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഇടപെടുകയും അവരോട് കോ ബ്രദേഴ്സിനു ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടിവരികയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം കലങ്ങിത്തെളിഞ്ഞ് ശുഭപര്യവസായിയാകുന്ന കഥ.

കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 12 April, 2012

Ugja3DWPW5Q