ഭാര്യ അത്ര പോര

Bharya athra Pora
കഥാസന്ദർഭം: 

സ്ക്കൂൾ അദ്ധ്യാപകൻ സത്യനാഥൻ മാഷു(ജയറാം)ടേയും ഭാര്യ പ്രിയയുടേയും കുടുംബജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന താളപ്പിഴകളാണ് പ്രധാന പ്രമേയം. സത്യനാഥൻ മാഷുടെ അമിത മദ്ധ്യപാനവും അതിനെത്തുടർന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇരുവരുടേയും ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കുകയും ഏക മകൻ ഭാസ്കരൻ എന്ന ഭാസ് വഴിതെറ്റിപോകുകയും ചെയ്യുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
137മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 May, 2013
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തൃശൂർ

n-hEfA-LJtc