ആരാന്റെ മുല്ല കൊച്ചുമുല്ല

Released
Arante Mulla Kochumulla
കഥാസന്ദർഭം: 

മഹേശ്വരിയമ്മ, തങ്കമണിയമ്മ എന്നീ പ്രമുഖകൾ വാഴുന്ന കിങ്ങിണിക്കരയിൽ ബാങ്ക് മാനേജരായി എത്തുന്ന ഓമനക്കുട്ടൻ പ്രണയക്കുരുക്കിൽ പെടുന്നു. അയാളെ സഹായിക്കാൻ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു അജ്ഞാതനെത്തുന്നു.

Runtime: 
125മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
ചൊവ്വ, 9 October, 1984