ശാലിനി എന്റെ കൂട്ടുകാരി

Salini Ente Koottukari
Direction: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 21 March, 1980