പ്രസാദ് കളർ ലാബ്

Prasad Colour Lab

Lab

Lab

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷംsort descending
അനുഗ്രഹം മേലാറ്റൂർ രവി വർമ്മ 1977
ഇന്നലെ ഇന്ന് ഐ വി ശശി 1977
കണ്ണപ്പനുണ്ണി എം കുഞ്ചാക്കോ 1977
മുക്കുവനെ സ്നേഹിച്ച ഭൂതം ജെ ശശികുമാർ 1978
തമ്പുരാട്ടി എൻ ശങ്കരൻ നായർ 1978
ജയിക്കാനായ് ജനിച്ചവൻ ജെ ശശികുമാർ 1978
മണ്ണ് കെ ജി ജോർജ്ജ് 1978
തുറമുഖം ജേസി 1979
ആവേശം വിജയാനന്ദ് 1979
എനിക്കു ഞാൻ സ്വന്തം പി ചന്ദ്രകുമാർ 1979
അങ്കക്കുറി വിജയാനന്ദ് 1979
പ്രഭാതസന്ധ്യ പി ചന്ദ്രകുമാർ 1979
ഇതാ ഒരു തീരം പി ജി വിശ്വംഭരൻ 1979
ശുദ്ധികലശം പി ചന്ദ്രകുമാർ 1979
നീലത്താമര യൂസഫലി കേച്ചേരി 1979
ഇവിടെ കാറ്റിനു സുഗന്ധം പി ജി വിശ്വംഭരൻ 1979
തരംഗം ബേബി 1979
അവനോ അതോ അവളോ ബേബി 1979
ചോര ചുവന്ന ചോര ജി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 1980
തിരയും തീരവും കെ ജി രാജശേഖരൻ 1980

Re-recoding