ഭീംപ്ലാസി

Bheemplasi

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

ഗാനം രചന സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 അമ്മതാൻ പാരിൽ ആലംബമേ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കവിയൂർ രേവമ്മ അമ്മ
2 അരുതേ പൈങ്കിളിയേ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജാനമ്മ ഡേവിഡ് അമ്മ
3 കണ്ണോട് കണ്ണോരം റഫീക്ക് അഹമ്മദ് രമേഷ് നാരായൺ ശ്രേയ ഘോഷൽ വീരപുത്രൻ
4 താമരക്കുമ്പിളല്ലോ മമഹൃദയം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല
5 താമസമെന്തേ വരുവാൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ് ഭാർഗ്ഗവീനിലയം
6 നിദ്ര തൻ നീരാഴി നീന്തിക്കടന്നപ്പോൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി പകൽകിനാവ്
7 വേദന വിളിച്ചോതി മുപ്പത്ത് രാമചന്ദ്രൻ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി മധുരം തിരുമധുരം
8 ശിലയായ് പിറവിയുണ്ടെങ്കിൽ കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ് തട്ടകം
9 ശ്യാമാംബരം നീളേ - F കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര അർത്ഥം
10 ശ്യാമാംബരം നീളേ - M കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ് അർത്ഥം