യവനിക

Released
Yavanika
കഥാസന്ദർഭം: 

ഭാവനാ തിയേറ്റർസ് എന്ന നാടക സമിതിയിലെ തബലിസ്റ്റ് അയ്യപ്പന്റെ തിരോധാനം അന്വേഷിക്കാൻ ഉടമ വക്കച്ഛൻ നൽകിയ പരാതിയിന്മേൽ നടപടി കൈകൊള്ളുന്ന പോലീസിന് അയാളുടെ മൃതദേഹം ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്തി ദുരൂഹതയുടെ യവനിക നീക്കപ്പെടുന്നു

തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 April, 1982